Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân giám sát việc thực hiện Chỉ thị 17 của UBND Thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19

03/08/2021 - 02:28 PM
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 1268/MTTQ-BTT ngày 28/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã ban hành các văn bản hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường để triển khai giám sát việc thực hiện Chỉ thị 17 trong công tác phòng chống dịch, chiến dịch tiêm chủng vắc-xin trên địa bàn Quận.  
Công tác giám sát của Mặt trận từ Quận đến phường tiếp tục được duy trì. Giám sát 80 chốt trực, trong đó 31 chốt cố định trên địa bàn 11 phường. Các thành viên Ban công tác Mặt trận Khu dân cư tích cực tham gia 145 tổ COVID cộng đồng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.


Một số hình ảnh hoạt động kiểm tra, xử lý trên địa bàn quận
 
Trong ngày 02/8/2021, qua giám sát của Mặt trận cho thấy các lực lượng chức năng từ quận đến cơ sở đã thực hiện tốt theo nhiệm vụ được phân công, đã xử phạt 57 trường hợp, số tiền 82 triệu đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; lũy kế từ khi thực hiện Chỉ thị 17 là 394 trường hợp, tổng số tiền 632,5 triệu đồng. Đã thực hiện tốt việc yêu cầu tạm dừng thi công 06 công trình do Ban quản lý dự án quận làm chủ đầu tư, 290 công trình nhà ở riêng lẻ và dự án xây dựng ngoài vốn ngân sách nhà nước; Kịp thời phê duyệt kế hoạch an toàn phòng chống dịch cho 33 cơ sở sản xuất.
Trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin, qua giám sát, toàn quận đã tiêm 25.537 mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Chiến dịch tiêm từ 29/7/2021 đến 15h 01/8/2021 là: 20.031 mũi tiêm), đảm bảo an toàn tiêm chủng; Quận đã thực hiện tốt việc đảm bảo lương thực, thực phẩm, vật tư y tế, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội; không có tình trạng thu gom hàng, tăng giá để trục lợi./.
Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020