Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tiếp đoàn công tác của TP về việc triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2020

06/03/2020 - 10:57 AM
Sáng ngày 06/3/2020, Đoàn công tác số 2 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân về việc triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2020.
Thành phần đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Phạm Ngọc Quỳnh - UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Hữu Trung Thành - UVTT, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; cùng các đồng chí đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Đối ngoại, Ban Phong trào, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Tiếp đoàn về phía quận có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Khổng Minh Thảo - UVTV Quận Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Lê Mai Trang - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; Bùi Thu Trang - QUV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Tại buổi làm việc, đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trong tâm công tác năm 2020.
Tiếp đó, đã có 7 ý kiến của các thành viên trong đoàn đề nghị làm rõ một số nội dung về một số chương trình, kế hoạch công tác Mặt trận năm 2020; về công tác nhân sự cán bộ Mặt trận tham gia cấp ủy khóa tới; những thuận lợi, khó khăn khi sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh ở cơ sở và nhấn mạnh lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2020.
Sau phần trao đổi của đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận để làm rõ các ý kiến của các thành viên trong đoàn, là ý kiến trao đổi của đồng chí Lê Mai Trang - UVTV Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận về những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận nhất là trong công tác phối hợp giám sát, tuyên truyền thực hiện các kế hoạch của UBND quận đặc biệt là công tác rà soát, xây mới, sửa chữa nhà cho hộ cận nghèo, nhà chính sách, giải phóng mặt bằng... và trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của quận trong thời gian qua.
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng đoàn công tác và đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đã chủ động trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, đây là cơ sở để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Mặt trận trong năm 2020; luôn chủ động trong công tác tham mưu với Thường trực Quận ủy, tích cực phối hợp với HĐND và UBND quận, các tổ chức thành viên, các phòng, ban, đơn vị liên quan trong thực hiện các chương trình, kế hoạch. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng đoàn công tác và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các Ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, kịp thời rà soát, xây dựng đầy đủ các chương trình, kế hoạch còn thiếu và xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, các giáp pháp cụ thể phù hợp với quận, phường để có cách làm phù hợp trong năm 2020.
Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp thu các ý kiến góp ý, trao đổi của Đoàn công tác và khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ sớm bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch còn thiếu để làm cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ quận trong năm 2020./.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác

Giao ban Công tác Mặt trận Quý I

27/04/2020 - 12.192 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín