Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015-2019

04/09/2019 - 07:27 PM
Chiều ngày 03/9/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015-2019.
 Dự hội nghị có: Ông Phạm Huy Thông - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) TP; ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; bà Bùi Thu Trang - QUV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các phòng, ban liên quan thuộc quận; tổ ĐKCG 11 phường và đại diện các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.
 
Đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, ông Nguyễn Nha Cao - Phó Trưởng ban ĐKCG quận báo cáo kết quả công tác giai đoạn 2015-2019 trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo quận và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm qua, trên tinh thần quyết tâm thực hiện đời sống đạo theo đường hướng Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng bào Công giáo trên địa bàn quận luôn tích cực hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều cá nhân và tổ ĐKCG đã trở thành các điển hình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã biểu dương 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Huy Thông – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ĐKCG TP và Khổng Minh Thảo – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Ban ĐKCG quận đạt được, đặc biệt là các hoạt động hiệu quả, nổi bật như: Đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban ĐKCG quận và các tổ ĐKCG phường; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”’ gắn với phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”, cuộc vận động quỹ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực tham gia các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” .... Đồng thời, đề nghị Ban ĐKCG quận cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được tiếp tục đổi mới nội dung phương thực hoạt động để hoạt động ngày càng hiệu quả thiết thực hơn trong giai đoạn 2019-2024.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019