Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu Khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024

14/07/2021 - 04:01 PM
Thực hiện Quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu để thông qua Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Hiệp thương kiện toàn người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa V, nhiêm kỳ 2019-2024 và khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.
Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì Hội nghị
 
Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, song hoạt động của Mặt trận quận tiếp tục được duy trì, đổi mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tích cực bám sát các nhiệm vụ chính trị của Quận, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”; tập trung triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. các cuộc vận động, xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện “nhiệm vụ kép”: (1) Tập trung quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; (2). Quyết tâm, nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2021 và thực hiện thắng lợi NQ đại hội Đảng các cấp (3). Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn quận. Đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong tham gia công tác bầu cử, góp phần vào thành tích chung của toàn quận được UBND thành phố tặng Bằng khen.
Hội nghị đã tiến hành hiệp thương kiện toàn 6 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường  và 3 vị Chủ tịch các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam quận tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2019-2020 và công bố quyết định biểu dương, khen thưởng cho 11 tập thể có thành tích trong vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Trong năm 2021, toàn quận đã vận động Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 2.443.077.784đ, vượt hơn 319 triệu đồng so với năm 2020, được xếp vào tốp đầu của Thành phố và được UBND thành phố Hà Nội Bằng khen.
 
Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao thưởng cho các đơn vị
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội một lần nữa đánh cao kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường và các tổ chức thành viên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần phải tiếp tục thực hiện để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm công tác được giao, góp phần vào sự phát triển KT – XH, ANQP, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền quận Thanh Xuân và thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của Đất nước, Thủ đô trong năm 2021. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020