Ủy ban MTTQ Việt Nam Sơn Tây giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại một số nhà trường, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được xếp hạng di tích trên địa bàn thị xã.

12/09/2019 - 06:32 PM
Từ ngày 9/9 – 11/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức 02 Đoàn giám sát tiến hành giám sát việc đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các nhà trường: Mầm non Sơn Ca, Mầm non Xuân Khanh, Tiểu học Trần Phú, Tiểu học Xuân Sơn và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được xếp hạng: Đền Và, Đình Văn Khê, Chùa Ngọc Kiên, Đình Mông Phụ. Tham gia Đoàn giám sát gồm các đồng chí: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo Công an thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Giáo dục – Đào tạo; các đoàn thể chính trị - xã hội; Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Quản lý di tích các xã, phường; Ban giám hiệu, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh các nhà trường được giám sát.
Giám sát công tác PCCC tại Chùa Ngọc Kiên, xã Cổ Đông
Qua thực tế giám sát một số nhà trường và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng cho thấy: Các cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban giám hiệu nhà trường đã ban hành đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác PCCC; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC được quan tâm thực hiện; đội PCCC cơ sở được huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ; công tác kiểm tra, tự kiểm tra an toàn về PCCC được thực hiện theo định kỳ. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đã được đầu tư trang bị các bình chữa cháy cầm tay đảm bảo chất lượng theo quy định; người quản lý, trông coi có ý thức tự giác, chủ động trong công tác PCCC, được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về công tác PCCC. Các nhà trường đã tự trang bị các bình chữa cháy cầm tay đảm bảo tiêu chuẩn và các công cụ chữa cháy (thang, chăn, xô nước, vòi nước, …); có hệ thống nội quy, tiêu lệnh bố trí đảm bảo theo qui định; một số nhà trường đã được trang bị hệ thống báo cháy tự động, bể nước chữa cháy, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống máy bơm chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn.
Giám sát công tác PCCC tại Trường Mầm non Sơn Ca
Tuy nhiên, còn tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo PCCC như: Các nhà trường chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; hệ thống báo cháy tự động, bể nước chữa cháy, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống máy bơm chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn của một số nhà trường chưa đảm bảo theo quy định; việc hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC của các nhà trường còn chậm; năm 2017 và  năm 2018, Trường Tiểu học Trần Phú để xảy ra 02 vụ chập, cháy điện đã phát hiện kịp thời và dập tắt bằng bình cứu hỏa cầm tay, không có thiệt hại về người và tài sản; đường cho xe chữa cháy vào sân Trường Mầm non Sơn Ca chưa đảm bảo thông thoáng (Chiều cao của cổng trường nhỏ hơn 4,25 m, khu vui chơi trong sân trường gây cản trở cho xe chữa cháy). Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng chưa có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định (Trừ di tích Đền Và ). Chùa Ngọc Kiên được đầu tư tu bổ xây dựng năm 2016, đến nay chủ đầu tư chưa tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình cho xã quản lý, do vậy UBND xã, Ban Quản lý di tích chưa thiết lập hồ sơ quản lý PCCC. Một số điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại 04 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định, như: Hệ thống dây điện đã xuống cấp, không đảm bảo về PCCC ( Năm 2017, Đình Mông Phụ đã 2 lần xảy ra chập điện); không có hệ thống chuông báo cháy tự động, nội quy, biển báo chỉ dẫn, đèn chiếu sáng sự cố, chống sét, trụ nước, vòi chữa cháy, lăng chữa cháy…
Tại các buổi giám sát, Đoàn giám sát đã đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban giám hiệu các nhà trường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định PCCC của đơn vị; xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, đầu tư kinh phí, bổ sung mua sắm các loại phương tiện PCCC theo quy định. Phối hợp với lực lượng công an PCCC địa bàn thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra  hướng dẫn các cơ sở tôn giáo đảm bảo an toàn về PCCC; thường xuyên kiểm tra chất lượng các dụng cụ, phương tiện PCCC đã được trang bị tại khu di tích. Đề nghị Công an thị xã tăng cường công tác kiểm tra, tập huấn, huấn luyện, hướng dẫn các cơ sở có biện pháp khắc phục những tồn tại về công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn đúng theo quy định; kiểm tra, kiểm định hệ thống PCCC của các cơ sở để tham mưu cho UBND thị xã đầu tư mới hoặc nâng cấp hệ thống có sẵn nếu không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; kiểm tra và hướng dẫn ban quản lý các di tích đã được xếp hạng lập hồ sơ quản lý về PCCC theo quy định; tham  mưu cho UBND thị xã chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các trang thiết bị PCCC tại các cơ sở đúng theo quy định./.
                                                                            Ủy ban MTTQ Sơn Tây
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018