Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phúc Thọ

27/08/2021 - 09:20 AM
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, sáng ngày 26/8/2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức đoàn giám sát do đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 tại huyện Phúc Thọ. Đại biểu huyện Phúc Thọ có đồng chí Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thị Toan – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Namhuyện Phúc Thọ, đồng chí Kiều Trọng Sỹ - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng, ngành của huyện, đồng chí Chủ tịch UBND xã Hiệp Thuận.
Toàn cảnh Hội nghị
 

Đồng chí Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến
 
Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo huyện Phúc Thọ đã báo cáo kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, ngay sau khi nhận được Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Thường trực HĐND Thành phố, Kế hoạch số 188/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành có liên quan tham mưu ban hành các văn bản. UBND huyện đã chỉ đạo 21 xã, thị trấn thành lập Hội đồng xét duyệt gồm: Chủ tịch UBND xã, thị trấn - Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn phụ trách Văn hóa xã hội - Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm: công chức Lao động TBXH, công chức Tư pháp hộ tịch, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Trưởng Công an, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn (tổ dân phố), trưởng thôn (tổ trưởng tổ dân phố), cảnh sát khu vực. Đồng thời đã tổ chức triển khai thực hiện đến các phòng ban ngành đoàn thể của Huyện và UBND các xã, thị trấn kịp thời về Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND Thành phố, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Thường trực HĐND Thành phố, Kế hoạch 188/KH-UBND của UBND Thành phố bằng hình thức trực tuyến. Giao ban nắm tiến độ thực hiện và hướng dẫn, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.  UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thường xuyên tuyên truyền gắn với công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách kết hợp với tuyên truyền Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/QĐ-TTg, Quyết định số 3642/QĐ-UBND, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, Kế hoạch số 188/KH-UBND của Thành phố và các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện của Huyện trên hệ thống đài truyền thanh từ Huyện đến các xã, thị trấn vào 06 khung giờ trong 01 ngày; tổng số hơn 100 lượt tin bài và đăng tải các văn bản trên cổng thông tin điện tử của Huyện. Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể của Huyện chỉ đạo Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền đến các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và đến các hội viên, đoàn viên, cán bộ, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện trên 02 trang fanpage “Diễn đàn huyện Phúc Thọ” và “Tre Việt”.
Ngay sau khi có Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu ban hành Quyết định cấp kinh phí cho các phòng, ngành, các xã, thị trấn tổ chức chi trả hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng. Tính đến 16h ngày 25/8, Huyện đã giải quyết hỗ trợ 2.555 hộ nghèo, cận nghèo, 83 hộ kinh doanh và 14.769 đối tượng lao động với tổng kinh phí 20.331.000.000 đồng, đã góp phần động viên, giúp đỡ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nhất là các đối tượng yếu thế như hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật... góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị của địa phương giúp cho việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Quá trình chi hỗ trợ cho các đối tượng UBND huyện đã ban hành Công văn số 1288/UBND ngày 16/8/2021 để chỉ đạo các xã, thị trấn chi trả cho các đối tượng đúng, đủ, kịp thời, công khai minh bạch và đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch và thông điệp 5K.
Đồng chí Phạm Ngọc Thảo, Chủ nhiệm HĐTV DC-PL Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến 
 
Các đồng chí trong đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã cùng với huyện trao đổi để làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  
Đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu kết luận Hội nghị
     
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Phúc Thọ giữ vững là “Vùng xanh” của Thành phố Hà Nội, đồng chí đề nghị trong thời gian tới: Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về công tác hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động theo các nội dung quy định tại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, UBND thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện của Huyện đến người sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và nhân dân trên địa bàn huyện. Thường xuyên giao ban đôn đốc, hướng dẫn, rà soát, tập trung tổ chức xét duyệt cho các đối tượng, tổng hợp danh sách thẩm định phê duyệt và tổ chức chi hỗ trợ cho người sử dụng lao động và người lao động đảm bảo kịp thời, chính xác. Công khai danh sách xét duyệt, danh sách chi trả hỗ trợ cho các đối tượng tại trụ sở UBND các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định để các đơn vị, người dân biết và tham gia giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra việc xét duyệt, chi hỗ trợ cho các đối tượng; phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động giám sát, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố hỗ trợ, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, công khai minh bạch.
 Hoàng Thị Cúc
       
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020