Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội giao ban tiến độ tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” và hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2019

19/02/2019 - 05:49 PM
Ngày 19/02/2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” và hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Kim Hoàng – Phó Ban Dân vận Thành ủy; Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP; đại diện các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Chiển - Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt nam TP đã thông báo nhanh tiến độ tổ chức vận động Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” và tình hình tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2019. Tính đến ngày 19/02/2019, số tiền vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” toàn thành phố tiếp nhận được  gần 3 tỷ đồng. Nhìn chung, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ phát động ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”, triển khai kế hoạch của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, tuyên truyền Lời kêu gọi của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, vận động cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng, triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân đến các xã, phường, thị trấn và các thôn, làng, tổ dân phố. Tính đến ngày 19/02/2019, toàn TP hiện có trên 50% số thôn, làng, tổ dân phố đã tổ chức hội nghị.
Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của các đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở như việc vận động Quỹ và tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân vào dịp Tết Nguyên đán và vào vụ cấy của Nhân dân nên đã có ảnh hưởng đến kết quả thực hiện... Song các đồng chí trong hội nghị cũng đã thể hiện thống nhất tích cực tuyên truyền, đôn đốc cơ sở thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của TP giao.
Cũng trong hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” là nhiệm vụ chính trị của toàn TP. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã cần sớm báo cáo tiến độ thực hiện với Quận, Huyện, Thị uỷ để có phương án chỉ đạo và phối hợp với chính quyền thực hiện theo đúng kế hoạch của TP; tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt vận động gắn với các nội dung tuyên truyền về biển đảo của Việt Nam; tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của TP và đia phương, khẩn trương tổ chức hội nghị giao ban tiến độ thực hiện với các xã, phường, thị trấn để hoàn thành đợt vận động đạt kết quả. Các tổ chức thành viên tiếp tục có văn bản đôn đốc, tuyên truyền sâu rộng đợt vận động Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” gắn với các hình ảnh về biển đảo Việt Nam đến các đơn vị trực thuộc, các đoàn viên, hội viên và các đối tượng được phân công theo kế hoạch số 2534/KH – MTTQ – BTT ngày 16/1/2019 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố.
Về thực hiện tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở: Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đôn đốc các xã, phường, thị trấn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của TP, phấn đấu tổ chức hội nghị ở thôn, làng, khu dân cư xong trước ngày 15/3/2019 và cấp xã, phường xong trước ngày 30/3/2019; nội dung của Hội nghị cần gắn với chủ đề nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng,…
Tại hội nghị đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên cần quyết liệt thực hiện hiệu quả các nội dung trên để Hội nghị đại biểu nhân dân và Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” năm 2019 đạt kết quả theo kế hoạch của TP.
                                                                                        Hà Phương

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019