Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm việc với thị xã Sơn Tây về công tác chuẩn bị Đại hội.

29/10/2018 - 08:35 AM
Sáng ngày 18/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024. Đoàn công tác do đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Về phía thị xã Sơn Tây có các đồng chí: Nguyễn Quang Sơn – Bí Thư Thị ủy; Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các ban Đảng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Viên Sơn; Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 3 Phù Sa phường Viên Sơn.
Toàn cảnh hội nghị
Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Việt Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã báo cáo công tác chỉ đạo và tiến độ triển khai tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã. Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội; chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy ban hành về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thị xã tới Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, MTTQ Việt Nam các xã, phường; tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam tới ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tổ chức họp thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XIX; Đề án nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa XX; Đề án nhân sự đại biểu chính thức của Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XX và một số nội dung khác liên quan đến công tác Đại hội; đồng thời tổ chức phát động đợt thi đua, triển khai việc đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể để chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã mở chuyên mục tuyên truyền về đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (thời gian từ tháng 10/2018 đến quý IV/2019). 15/15 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường đã tham mưu với cấp ủy cùng cấp có văn bản lãnh đạo; đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại đơn vị. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã dự kiến tổ chức Đại hội vào quý I/2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Viên Sơn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm, đã chủ động báo cáo cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã duyệt nội dung chương trình Đại hội. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Viên Sơn cơ bản đã hoàn thiện theo đúng hướng dẫn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác chỉ đạo, chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cần bổ sung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội; chuẩn bị đầy đủ các văn bản khác liên quan đến công tác Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và đề nghị các cấp uỷ Đảng tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chỉ đạo để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn thị xã thành công tốt đẹp./.
                                              MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”