Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị PBXH vào dự thảo "Quy định quản lý bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội" của UBND thành phố Hà Nội

31/08/2018 - 09:29 AM
CÁC VIDEO KHÁC
DANH MỤC VIDEO
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”