Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 tại Kỳ họp thứ 16 HĐND thị xã.

17/12/2020 - 02:40 PM
Kỳ họp thứ 16- HĐND thị xã khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 2 ngày 17-18/12. Tại kỳ họp, đồng chí Đinh Duy Hưng – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây thông báo một số vấn đề chung của cử tri và Nhân dân thị xã quan tâm; kết quả xây dựng chính quyền năm 2020 và một số kiến nghị với HĐND, UBND thị xã.
Kỳ họp thứ 16 HĐND thị xã khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021)
Năm 2020, Nhân dân thị xã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành, quản lý của Nhà nước; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phấn khởi trước sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; vui mừng trước thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Năm 2020, mặc dù còn có nhiều khó khăn do tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan, diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, song với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn thị xã ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra vấn đề lớn, phức tạp phát sinh trên địa bàn. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được cả hệ thống chính trị thị xã vào cuộc, triển khai đồng bộ, đạt kết quả tốt, không ghi nhận ca dương tính xảy ra trên địa bàn; công tác triển khai hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch đã hoàn thành đảm bảo đúng quy định. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, với tình nghĩa đồng bào sâu đậm, các tầng lớp Nhân dân thị xã cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid – 19 và  ủng hộ Nhân dân Miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp lan tỏa trong cộng đồng... Điều đó khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Thị ủy Sơn Tây, ngay từ đầu năm Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thị xã, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai bài bàn, đi vào nề nếp. Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức 04 hội phản biện xã hội đối với dự thảo Chương trình, Đề án của Thị ủy, UBND thị xã; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thị xã đã phối hợp tổ chức 55 cuộc giám sát chuyên đề, chỉ đạo các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định. Năm 2020, các ban thanh tra nhân dân đã tiến hành 105 cuộc giám sát, các ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành 225 cuộc giám sát đã phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời 21 sai phạm; MTTQ các cấp thị xã phối hợp tổ chức 16 hội nghị đối thoại giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp năm 2020. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thị xã được duy trì thực hiện  nghiêm túc; Uy ban MTTQ Việt Nam các cấp thị xã đã tiếp 97 lượt công dân; nhận 3 đơn tố cáo; 58 đơn kiến nghị, phản ánh. 100% đơn, thư đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời công dân theo quy định; phối hợp với chính quyền hòa giải thành 75/92 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân (đạt 82%); tổ chức 71 hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại các hội nghị đã có 679 lượt ý kiến tham gia đóng góp, các ý kiến đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp thu, bổ sung vào dự thảo văn kiện. Tổ chức 16 hội nghị đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trước kiểm điểm năm 2020; đã có 125 lượt ý kiến góp ý tại hội nghị. Phối hợp với HĐND thị xã và cơ sở tổ chức 56 cuộc tiếp xúc cử tri trước và các kỳ họp của Đại biểu Quốc hội, HĐND thị xã...
Tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tiếp tục đề nghị Thường trực HĐND và các tổ đại biểu HĐND thị xã tăng cường hơn nữa việc thực hiện chức năng giám sát, ngoài việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, cần mở rộng phạm vi giám sát": Giám sát các hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND, hoạt động của các ngành nội chính ...trong việc thực hiện Nghị quyết HĐND. Có chương trình tái giám sát, thẩm tra việc thực hiện các kết luận, các kiến nghị mà đoàn giám sát đã nêu; có các biện pháp kiến nghị xử lý dứt điểm các trường hợp đùn đẩy, né tránh không nghiêm túc thực hiện các kết luận giám sát.Tiếp tục tổ chức các phiên giải trình đối với UBND các cấp, các phòng, ban, ngành thị xã về những vấn đề “nóng”, được cử tri và Nhân dân thị xã quan tâm, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc. Đề nghị UBND thị xã đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp cận và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội của thị xã trong giai đoạn mới; tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp hiện nay trên địa bàn, như: Vấn đề thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hoạt động của các hợp tác xã... Tăng cường đầu tư cho các xã đã đạt chuân nông mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án; giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc các dự án trên địa bàn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá đất, tạo quỹ đất sạch để xây dựng dự án và đấu giá, tăng nguồn thu cho thị xã; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, quản lý trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; có biện pháp đồng bộ, tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân. Tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong quản lý và sử dụng đất đai ở tại một số địa phương như Sơn Đông, Cổ Đông, Xuân Khanh, Kim Sơn, Đường Lâm... Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai của các dự án, các cơ quan, đơn vị được giao đất, nhằm sử dụng đất có hiệu quả, tránh lãng phí…
                                                                   Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019