Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2020

08/07/2020 - 09:47 AM
Sáng ngày 8/7, Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2020 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đại biểu: Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cùng hơn 500 đại biểu là đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp thị xã; đảng viên các chi bộ của phường Sơn Lộc.
 
GS.TS Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Là một giáo sư đầu ngành nghiên cứu về Hồ Chí Minh, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã có buổi nói chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Giáo sư nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.
Toàn cảnh hội nghị
Kết thúc hội nghị, đồng chí Hà Việt Phong, UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội, xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, liên hệ chuyên đề, lựa chọn việc làm theo phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thông qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề, từng cán bộ đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.
                                                Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020