Ủy ban MTTQ Việt Nam TP giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở thờ tự được xếp hạng trên địa bàn huyện Quốc Oai

15/10/2020 - 06:02 PM
Sáng ngày 15/10/2020, tại Chùa thầy xã Sài Sơn huyện Quốc Oai, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở thờ tự được xếp hạng trên địa bàn huyện.  
Tham gia cùng đoàn có: đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin, Sở Nội Vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường; thành viên Hội đồng tư vấn Dân tộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Tiếp đoàn về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Đức Phương - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo chính quyền 2 xã Sài Sơn và xã Tân Phú.
 Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã báo cáo công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở thờ tự được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Trên địa bàn huyện có 4 tổ chức tôn giáo đang hoạt động và được nhà nước công nhận. Hiện tại huyện có 220 di tích lịch sử văn hóa các loại gồm: đình, chùa, nhà thờ, đền miếu, văn chỉ, nhà lưu niệm; trong đó có 93 di tích đã được Nhà nước xếp hạng, có 02 di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt, 29 di tích xếp hạng cấp Quốc Oai, 62 di tích xếp hạng cấp Thành phố và 115 di tích chưa được xếp hạng.  Các di tích được xếp hạng đều đạt các tiêu chí của Luật di sản văn hóa quy định. Trong số các di tích được xếp hạng có 02 di tích xuống cấp nghiêm trọng cần được đầu tư kinh phí xây dựng mới đó là Chùa Phúc Linh xã Tân Phú ngôi tam bảo do mục gỗ đã phải chuyển Tượng phật để hạ giải phần mái chùa và Ngôi Tam bảo chùa Đông Thượng xã Đông Yên bị hỏa hoạn cháy hoàn toàn hồi tháng 7/2020.
 Từ năm 2010 đến tháng 12 năm 2019, UBND huyện đã đầu tư tu bổ, tôn tạo 66 di tích với tổng nguồn kinh phí 402 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí nhà nước là 264 tỷ đồng, nguồn xã hội hòa 138 tỷ đồng. Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phòng chuyên môn UBND huyện đã bàn giao 73 hồ sơ/102 tổ chức tôn giáo về Sở Tài nguyên Môi trường để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP làm việc tại Chùa Thầy Quốc Oai
Hàng năm UBND huyện tổ chức các lớp tập huấn nhiệm vụ quản lý di tích cho các Ban quản lý di tích tại cơ sở, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức tập huấn về Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội giám sát chính quyền các cấp trong việc quản lý di tích lịch sử; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa trong mọi tầng lớp nhân dân; ngoài ra các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành được kịp thời phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và thu hút được sự tham gia tích cực của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
Tại buổi giám sát, đã có 10 ý kiến đóng góp trao đổi thảo luận nhằm đóng góp xây dựng và bổ sung vào báo cáo như: Cần nâng cao phát triển di tích lịch sử, mô hình bảo vệ di tích, phương pháp quản lý hòm công đức, thường xuyên củng cố kiện toàn Ban quản lý di tích, cần có kiểm kê kê biên các cổ vật di tích, các điểm di dích có bị chiếm dụng đất để làm việc khác hay không?
Đồng chí Nguyễn Đức Phương - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao đổi và giải trình một số nội dung mà đoàn giám sát quan tâm; đồng thời mong muốn trong thời gian tới huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đọa để huyện thực hiện tốt trong công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở thờ tự được xếp hạng.  Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát; đồng thời đề nghị UBND huyện phối hợp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo đã  trình gửi hồ sơ, tiếp tục hướng dẫn các cơ sở tôn giáo hoàn thiện hồ sơ đề trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy .../.
 
Đỗ Thị Huyền – MTTQ Huyện Quốc Oai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020