Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khảo sát thực tế tại Tòa nhà CT19A-KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên

09/08/2018 - 02:21 PM
Thực hiện Quy chế phối hợp tổ chức phản biện xã hội số 03/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQVN ngày 31/01/2015 giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Căn cứ Công văn số 2410/UBND-ĐT ngày 31/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc xin ý kiến phản biện đối với Dự thảo của UBND Thành phố “Quy định về quản lý bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội” và Kế hoạch tổ chức phản biện xã hội số 210/KH-MTTQ-BTT ngày 24/7/2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, ngày 03/8/2018, tại Hội trường UBND phường Giang Biên, Đoàn khảo sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Dương Cao Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế đối với Tòa nhà Tòa nhà CT19A-KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên phục vụ cho Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo “Quy định quản lý bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội”
       Tham gia đoàn khảo sát có: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo UBND quận Long Biên, UBND phường Giang Biên; các nhà khoa học và hơn 20 hộ dân đại diện cho cư dân sinh sống tại Tòa nhà CT19A-KĐT Việt Hưng.

Sau khi nghe đồng chí Dương Cao Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP triển khai kế hoạch tổ chức khảo sát và đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo Dự thảo “Quy định về quản lý bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận với 8 ý kiến phát biểu đa số các ý kiến cho rằng cuộc khảo sát ý kiến người dân trước khi ban hành quy định là cần thiết, tạo điều kiện cho người dân đã sinh sống tại các Dự án nhà ở xã hội được góp ý kiến vào Dự thảo; các ý kiến chủ yếu đóng góp vào Điều 4 Dự thảo về”Tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội” vì thực tế hiện nay nhiều người được mua nhà ở xã hội nhưng không có nhu cầu ở mà cho thuê lại, người không có nhà ở lại không đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội, do vậy cần kiểm soát chặt chẽ các việc chấm điểm theo tiêu chí; cần xác định lại khung giá thuê nhà ở xã hội vì giá thuê nhà hiện nay quá cao với thu nhập các hộ dân…

        Phát biểu kết luận hội nghị, Dương Cao Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, thể hiện tinh thần xây dựng và trách nhiệm của các nhà khoa học, các hộ dân Tòa nhà CT19A, KĐT Việt Hưng tham dự Hội nghị. Đồng thời tiếp thu toàn bộ ý kiến tại hội nghị để tổng hợp nhằm tổ chức hội nghị phản biện xã hội đảm bảo dân chủ và chất lượng.
Phùng Long
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”