Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh về công tác chuẩn bị Đại hội

29/10/2018 - 08:28 AM
Ngày 24/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ phường Thượng Thanh, quận Long Biên nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Trung Thành - UVTT, Trưởng ban Tổ chức, Nguyễn Thượng Chung – Phó Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh
Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 -2024, nghiên cứu các văn bản tài liệu, các đại biểu góp ý cho công tác chuẩn bị Đại hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Về chương trình Đại hội gồm 18 nội dung; về kịch bản bám sát theo Kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, quận; về dự thảo báo cáo chính trị còn dài, số liệu còn chưa nhiều, có phần còn chưa đề cập; đề nghị bám sát Hướng dẫn số 66/HD-MTTQ-BTT, ngày 16/8/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, hướng dẫn số 1/HD-MTTQ-BTT, ngày 28/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên
Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện để phục vụ cho hội nghị Ban công tác Mặt trận công tác Đại hội và duyệt chương trình nội dung chuẩn bị đại hội theo kế hoạch./.
Ngô Thanh Xuân – MTTQ quận Long Biên

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”