Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội: Tặng Bằng Khen cho 116 tập thể và 113 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

17/06/2016 - 05:13 PM

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, sáng 17/6/2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có các đồng chí: Bùi Thị Thanh-Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Bích Ngọc-Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội; Vũ Hồng Khanh-Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP ; Vũ Quốc Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; Đào Văn Bình-nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đại diện các ban Đảng, các ban của HĐND, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 30 quận, huyện, thị xã.

Toàn cảnh hội nghị

Tại đây, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, đồng chí Bùi Anh Tuấn-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đọc báo cáo tổng kết công tác bầu cử. Báo cáo khẳng định: Sau hơn 4 tháng tổ chức triển khai thực hiện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã chủ động, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn Thủ đô. Với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo yêu cầu dân chủ, đúng luật, phấn đấu ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân, ngay từ khi triển khai cuộc bầu cử, được sự lãnh đạo của Đảng, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND và các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan để thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử trong toàn TP. Mặt trận TP đã chủ động xây dựng và ban hành 44 văn bản, tổ chức các hội nghị để hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các cấp trên địa bàn TP; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các công việc trong công tác bầu cử.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đọc báo cáo tổng kết công tác bầu cử

Công tác tập huấn hướng dẫn đến hệ thống MTTQ trên địa bàn TP được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, là địa phương tổ chức tập huấn sớm nhất trong cả nước. Từ ngày 29/01 đến ngày 01/02/2016  Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức 04 hội nghị tập huấn đến 2120 cán bộ MTTQ. Các cơ sở đã tổ chức 55 hội nghị tập huấn đến 15.425 lượt người dự. Mặt trận TP cấp 10.750 cuốn Luật Bầu cử, Hỏi-Đáp Luật Bầu cử và tài liệu phục vụ công tác bầu cử.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh-Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP trao Bằng Khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện công tác bầu cử đến MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên; mở chuyên trang, chuyên mục, đăng tải trên Web Mặt trận TP 258 tin, bài hoạt động của MTTQ các cấp; thường xuyên phối hợp đăng 65 tin, bài trên các báo, đài TW và TP; kết hợp các hình thức tuyên truyền từ TP đến cơ sở một cách đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả trên diện rộng và chiều sâu; thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội… Qua đó tăng cường định hướng cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cử tri và nhân dân Thủ đô về bầu cử.

Đồng chí Bùi Thị Thanh-Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Xác định khâu hiệp thương giới thiệu người ứng cử là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả cuộc bầu cử và chất lượng của đại biểu được bầu, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn để MTTQ các cấp thực hiện các bước trong quy trình hiệp thương theo đúng các quy định của Luật. Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các Nghị quyết và Hướng dẫn của TW, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức qua ba lần hiệp thương để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của TP Hà Nội là 38 người, trong đó có 02 người tự ứng cử. Sau hiệp thương lần thứ ba có 01 người xin rút khỏi danh sách, còn lại 37 người. Hội đồng Bầu cử Quốc gia giới thiệu danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội là 50 người được phân bổ về 10 đơn vị bầu cử để bầu 30 vị đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc-Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Với đại biểu HĐND TP, đã hiệp thương lựa chọn 179 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP, trong đó có 01 người tự ứng cử. Sau hiệp thương lần thứ ba có 01 người xin rút khỏi danh sách, còn lại 178 người, để bầu 105 đại biểu. Có 1.955 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, để bầu 1.185 đại biểu. Có 26.719 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, để bầu 16.031 đại biểu. Sau khi công bố danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban Bầu cử cùng cấp tổ chức gặp mặt và hướng dẫn các ứng cử viên vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử. Từ ngày 06/5 đến ngày 14/5, MTTQ các cấp đã tổ chức 34 cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội với tổng số 11.954 cử tri tham dự, có 194 ý kiến; tổ chức 4.977 cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp với 544.574 cử tri tham dự, có 26.506 ý kiến. Công tác vận động bầu cử tổ chức chu đáo, nghiêm túc, dân chủ, bình đẳng, đúng luật và đạt kết quả tốt. Các ứng cử viên chuẩn bị kỹ chương trình hành động bằng văn bản, thể hiện trách nhiệm và sự nghiêm túc trước cử tri. Ý kiến cử tri thẳng thắn, chân thành, có ý thức xây dựng cao và tạo không khí tin tưởng cởi mở.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh-Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP phát biểu kết thúc hội nghị

Việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trực tiếp tiếp công dân đến phản ánh về công tác bầu cử, tham gia tiếp nhận và kiến nghị giải quyết 99 đơn thư; trong đó có 17 đơn khiếu nại, 38 đơn tố cáo, 44 đơn kiến nghị. Các đơn thư đã được nghiên cứu, phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, kết luận theo Luật định.

Thực hiện giám sát công tác bầu cử trên địa bàn TP, MTTQ các cấp thường xuyên chủ động phối hợp với Uỷ ban Bầu cử, HĐND cùng cấp tham gia các đoàn giám sát, kiểm tra tại các đơn vị bầu cử, các Tổ bầu cử, giám sát, kiểm tra các đơn vị cấp dưới thực hiện công tác bầu cử. Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức 02 đợt giám sát tại các địa phương (mỗi đợt thành lập 05 đoàn giám sát), MTTQ các cấp tổ chức 95 đợt giám sát tập trung vào giám sát công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy trình hiệp thương, công tác vận động bầu cử và giám sát trong ngày bầu cử 22/5.

Ngày 22/5, cùng với cả nước, trong không khí phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử, cử tri Hà Nội đã hăng hái đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri Thủ đô đi bầu cử đạt tỷ lệ 98,98 % tại 4.876 khu vực bầu cử, kết quả đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội khoá XIV; 105 đại biểu HĐND thành phố;  bầu được 1183/1185 đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã; 15.509/16.031 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt được yêu cầu, mục tiêu đề ra, cuộc bầu cử được diễn ra đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Có thể khẳng định, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã khẩn trương, chủ động, sáng tạo, gắn với thực tiễn cơ sở, triển khai tổ chức thực hiện và phối hợp, hướng dẫn, giám sát hệ thống MTTQ các cấp ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện, góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn TP Hà Nội thành công tốt đẹp. Vai trò, vị thế của hệ thống MTTQ từ TP tới cơ sở được nâng lên, xứng đáng niềm tin cậy của cử tri Thủ đô. Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội là 1 trong 5 đơn vị được Ủy ban Bầu cử TP đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Ghi nhận những kết quả và thành tích đã đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội trong cuộc bầu cử, UBND TP Hà Nội đã có quyết định tặng Bằng khen cho 03 cá nhân là cán bộ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP; đề nghị Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 01 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho đồng chí Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho  116 tập thể và 113 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh và Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong công tác bầu cử.

Nhấn mạnh 4 điểm nổi bật của  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn TP, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội khẳng định, thành công của cuộc bầu cử là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị TP và sự đồng thuận, trách nhiệm của cử tri Thủ đô; đặc biệt là sự tham gia chủ động, trách nhiệm, hiệu quả, sáng tạo của Ủy ban MTTQ các cấp TP Hà Nội, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử ở Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các phần việc còn lại của công tác bầu cử theo quy định của Luật. Chú trọng công tác tuyên truyền về kết quả và thành công của cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với HĐND các cấp nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra trong năm 2016.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh và Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ./.

                                                                                      Minh Thúy, Ảnh: Lê Phương

Các tin tức khác

Mãi tự hào và sắt son tin yêu

21/01/2020 - 436 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018