Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tuyên truyền một số chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số tại huyện Quốc Oai

31/10/2019 - 05:33 PM
Sáng ngày 31/10/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và  một số chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.
Dự hội nghị có: Ông Vũ Dương Châu - Trưởng ban Dân tộc Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam; bà Hoàng Thị Minh Nguyệt - Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Vương Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Mãn và Đông Xuân; cán bộ làm công tác dân tộc; cùng 150 đại biểu  là người dân tộc trên địa bàn xã Đông Xuân và Phú Mãn.
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền
Tại hội nghị, đồng chí Vũ Dương Châu - Trưởng ban Dân tộc Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam đã truyền đạt những một số nội dung chính liên quan đến dân tộc như: Khái quát, đặc điểm các dân tộc thiểu số của Việt Nam; quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; chính sách đặc thù theo dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo vùng và một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; về công tác Dân tộc và phương pháp công tác Dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  
Thông qua hội nghị giúp cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc nắm bắt nhanh các chủ trương, chính sách mới có liên quan, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm, đồng thời tích cực tham gia cùng cấp ủy chính quyền, Mặt trận, đoàn thể…làm tốt công tác tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách đến với đồng bào Dân tộc một cách có hiệu quả; góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn và giữ vững an trật tự an ninh./.
Đỗ Thị Huyền – MTTQ huyện Quốc Oai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019