Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Thái - huyện Ứng Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024.

06/11/2018 - 09:56 AM
      Ngày 01, 02 /11/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Thái đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024, đơn vị làm điểm của huyện Ứng Hòa.
Dự Đại hội có các  đồng chí: Phạm Đức Huấn – UVTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Cao Mạnh Đồng – HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Giám đốc các hợp tác xã nhà nước; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã qua các thời kỳ; đại diện các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; cùng với 90 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức, tầng lớp Nhân dân, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu…đã được hiệp thương cử tại hội nghị các Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị được phân bổ.
       Đại hội đã tiến hành các nội dung theo đúng quy định; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2019 - 2024, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XXV, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và huyện... Đại hội đã dân chủ hiệp thương cử 41 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XXVI đã họp phiên thứ nhất hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UVTT, đồng chí Vũ Hồng Hanh tiếp tục được tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã hiệp thương cử 03 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại Đại hội, Hội đồng thi đua khen thưởng xã đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 1 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. 
 
                 Đ/c Cao Mạnh Đồng - HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu
      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Mạnh Đồng  - HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thống nhất với các nội dung chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới và định hướng một số nội dung trước mắt sau Đại hội cần tập trung triển khai thực hiện đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
      Được sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền xã; MTTQ Việt Nam xã Vạn Thái đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn xã thi đua lập thành tích chung chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2019-2024./.
                                                                                                  Nguyễn Bá Dân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”