Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo “5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra

07/10/2020 - 05:41 PM
Sáng ngày 07/10/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo “5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”. Ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có: Các giáo sư, các nhà nghiên cứu lý luận, các chuyên gia; thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo
Tại hội thảo, đã có 11 ý kiến phát biểu về thuận lợi, khó khăn và một số vấn đề bất cập đang đặt ra sau gần 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, ông Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nêu ý kiến đánh giá về các kết quả nổi bật, những tồn tại, khó khăn, bất cập trong việc thi hành Luật MTTQ Việt Nam của các cơ quan Nhà nước, đồng thời đưa ra 5 giải pháp để khắc phục các tồn tại, phát huy các thuận lợi, ưu điểm trong công tác phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với MTTQ Việt Nam các cấp nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.
Hội thảo ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phát biểu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, những ý kiến tại hội thảo là cơ sở để Ủy ban TW MTTQ Việt Nam có các giải pháp và định hướng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn tiếp theo .
Lê Hương
 

Các tin tức khác

Cầu nối ý Đảng với lòng dân

18/11/2020 - 10 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019