CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

Văn bản Mặt trận TP HN

Kế hoạch công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Hà Nội, 10/05/2010

Kế hoạch Công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XV,


Xem tiếp
Kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"
Hà Nội, 10/05/2010

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốgn văn hoá” giai đoạn 2001 -2005 đã được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả thiết thực, từng bước xây dựng môi trường...


Xem tiếp
Hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng
Hà Nội, 10/05/2010

Ngày 26/7/2007 Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã có Kế hoạch liên tịch số 56/KHLT triển khai thực hiện “Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng” trên địa bàn Hà Nội...


Xem tiếp
Hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng
Hà Nội, 10/05/2010

Ngày 26/7/2007 Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã có Kế hoạch liên tịch số 56/KHLT triển khai thực hiện “Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng” trên địa bàn Hà Nội...


Xem tiếp
Hướng dẫn "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu ở dân cư" TP HN
Hà Nội, 10/05/2010

Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/MTTW-BVHTT ngày 23/6/2006 của Ban thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá Thông tin về việc hướng dẫn...


Xem tiếp
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 295
Hôm qua: 40,343
Tất cả: 26,883,677