Vườn lan Xứ Đoài ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và Quỹ “Vì người nghèo” thị xã Sơn Tây.

13/08/2020 - 04:15 PM
Ngày 13/8/2020, hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19” và Cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, Vườn lan Xứ Đoài đã ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và Quỹ “Vì người nghèo” thị xã Sơn Tây số tiền 222.000.000đ (Hai trăm hai mươi hai triệu đồng). Đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND; Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tiếp nhận ủng hộ.
Lãnh đạo thị xã tiếp nhận ủng hộ
Tai buổi tiếp nhận ông Thành Nam, đại diện cho Vườn lan Xứ đoài cho biết, trong thời gian qua qua, MTTQ thị xã đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo cũng như tích cực tham gia phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn. Với số tiền ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” và công tác phòng chống dịch, tập thể anh em trong CLB Vườn Lan Xứ Đoài bằng tấm lòng trân thành, sẻ chia mong muốn góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị xã thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn
Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị xã đồng chí Hà Việt Phong trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tình cảm quý báu, sự hỗ trợ của các thành viên Vườn lan Xứ Đoài. Số tiền ủng hộ sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, được sử dụng đúng mục đích để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn thị xã.
                                                                                       Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019