Ba Đình đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 08/11/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư và 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch liên tịch bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 07/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch liên tịch về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu để HĐND bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

5/16 xã, thị trấn của huyện Thanh Trì tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 08/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận và báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2024, đôn đốc việc thực hiện các mô hình, công trình đăng ký thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Huyện Hoài Đức tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” năm 2018

Sáng 8/11, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức tiếp nhận ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2018.

Ban đoàn kết Công giáo quận Hoàng Mai triển khai kế hoạch tổng kết hoạt động năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Chiều ngày 8/11/2018, Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) quận Hoàng Mai phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai kế hoạch tổng kết hoạt động năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm.

Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện Gia Lâm bàn giao 04 nhà Đại đoàn kết

Sáng ngày 09/11/2018, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ - Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Gia Lâm phối hợp với Công ty TNHH diện Stanley Việt Nam tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 02 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại thôn Kim Sơn và thôn Linh Quy Bắc xã Kim Sơn.

Quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch liên tịch bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 07/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch liên tịch về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu để HĐND bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

5/16 xã, thị trấn của huyện Thanh Trì tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 08/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận và báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2024, đôn đốc việc thực hiện các mô hình, công trình đăng ký thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Huyện Hoài Đức tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” năm 2018

Sáng 8/11, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức tiếp nhận ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2018.

Ban đoàn kết Công giáo quận Hoàng Mai triển khai kế hoạch tổng kết hoạt động năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Chiều ngày 8/11/2018, Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) quận Hoàng Mai phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai kế hoạch tổng kết hoạt động năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm.

Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện Gia Lâm bàn giao 04 nhà Đại đoàn kết

Sáng ngày 09/11/2018, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ - Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Gia Lâm phối hợp với Công ty TNHH diện Stanley Việt Nam tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 02 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại thôn Kim Sơn và thôn Linh Quy Bắc xã Kim Sơn.

Tìm giải pháp xây dựng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã

29/10/2018 - 109 lượt xem
Ngày 29/10, tại Hà Nội Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã giai đoạn hiện nay. Tọa đàm nhằm làm rõ thực trạng và đề ra các giải pháp để xây dựng đội ngũ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”