Xây dựng người cán bộ Mặt trận và đoàn thể: Được dân mến, dân thương, dân tôn trọng và Nhân dân được nhờ

24/08/2021 - 08:53 PM
Chiều 24/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới cơ sở quán triệt, triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã quán triệt, triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trình bày báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và báo cáo công tác giám sát việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021, của UBND TP Hà Nội; triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định 3642/QĐ-UBND, ngày 21/7/2021, của UBND Thành phố. Theo đó, để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong thời gian qua, cùng với việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động gắn việc xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức trong bối cảnh vừa tập trung phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động.
Hội nghị đã có 7 ý kiến phát biểu của đại diện tổ chức thành viên, các quận, huyện, biểu thị quyết tâm cao thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thông qua kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch. Các đại biểu cũng nêu những vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện tại địa phương; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện một số chính sách...
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền để nhận thức sâu sắc đầy đủ về vị trí vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong giai đoạn hiện nay; quán triệt mục tiêu, phương châm, giải pháp thực hiện của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân. Quán triệt phương châm hiệp thương, phối hợp hoạt động của MTTQ với chính quyền các cấp thông qua quy chế phối hợp, kế hoạch hành động… Phát huy vai trò tự quản của Nhân dân trong các phong trào, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực sự là nòng cốt trong thực hiện ý kiến của Nhân dân, nhất là ở cơ sở. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể, xứng đáng là người cán bộ được dân mến, dân thương, dân tôn trọng và Nhân dân được nhờ.
Từ nay đến cuối năm, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị mỗi đơn vị tiếp tục rà soát kế hoạch, chương trình công tác năm, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm theo tuần, tháng để tập trung thực hiện hiệu quả, không dàn trải, xác định nhiệm vụ nào là chính để quyết tâm thực hiện. Đối với công tác phòng chống dịch, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của Thành ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể TP đã tham gia trách nhiệm, nghĩa tình trong công tác an sinh xã hội; nhiều mô hình, cách làm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự tạo ấn tượng và được Nhân dân ghi nhận. Đồng chí đề nghị tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ trực tiếp công tác phòng chống dịch; hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, hội viên, đảm bảo không người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc hoặc khó khăn mà không được trợ giúp. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần xây dựng kịch bản để chủ động ứng phó; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần thực hiện cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của TP.
Thu Thủy, Ảnh: Thế Khánh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020