CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
Ba Vì tích cực triển khai xây dựng các mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Hà Nội, 05/02/2018

Thực hiện kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 18/4/2017 của Huyện uỷ Ba Vì về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì đã chú trọng xây dựng các mô hình điểm, trong đó, lấy khu dân cư làm trọng tâm triển khai cuộc vận động. Đến nay, 100% xã, thị trấn trong huyện triển khai đến các khu dân cư đăng ký xây dựng mô hình điểm về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thực hiện các nội dung trong hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP về xây dựng mô hình điểm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì chủ động xây dựng kế hoạch triển khai 5 nội dung cuộc vận động và tổ chức tuyên truyền tới 241 khu dân cư trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng chương trình hiệp thương thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan về thực hiện Chỉ thị 17 của Thành uỷ, Chỉ thị 16 của Huyện uỷ Ba Vì về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện để triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động, nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.


Tổ liên gia tự quản của xã Sơn Đà cùng nhau trao đổi các nội dung thực hiện mô hình tự quản về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”

Trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, mỗi thành viên của Mặt trận huyện đều có phong trào, cách làm hay để vận động hội viên tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở 100% chi hội cơ sở; duy trì và phát triển phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; Hội Cựu chiến binh phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng nông thôn mới”; Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường” tổ chức đồng loạt ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” và hoàn thành nhiều công trình, phần việc thanh niên...; Hội Nông dân huyện phát động phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, vận động hộ nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, hộ nông dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn...Mặc dù Ba Vì là một huyện miền núi, khó khăn còn nhiều, song với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã có 13/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu năm 2018, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện có 15/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo đủ điều kiện công nhận xã chuẩn nông thôn mới theo quy định của Thành phố và Trung ương cũng như tiêu chí văn minh đô thị, trên cơ sở nội dung của cuộc vận động và căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn các khu dân cư đăng ký xây dựng mô hình điểm, tập trung triển khai sâu rộng 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện lựa chọn 2 đơn vị xây dựng mô hình điểm, cụ thể, xã Sơn Đà với mô hình điểm về “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng ngõ xóm tự quản”; xã Phú phương với mô hình điểm về “Bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp”. Các xã, thị trấn triển khai xây dựng mô hình điểm, mỗi xã, thị trấn xây dựng từ 1-3 mô hình. Toàn huyện có 21 khu dân cư xây dựng mô hình điểm về “Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng ngõ xóm tự quản”; 20 khu dân cư xây dưng mô hình điểm về”. Công tác vệ sinh môi trường”; 10 khu dân cư xây dựng mô hình điểm về “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, về chăm lo sự nghiệp giáo dục”.

 Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực vận động đoàn viên,  hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 11 của Thành uỷ, Nghị quyết 02 của Huyện uỷ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”: không uống rượu bia trong giờ làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; gia đình hội viên phụ nữ tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng gia đình hạnh phúc, cam kết không để các thành viên trong gia đình mắc các tệ nạn xã hội. Khu dân cư tại các xã, thị trấn tập trung xây dựng khu dân cư văn hoá, chấp hành nghiêm những quy định về lập lại trật tự an toàn giao thông, cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; các hộ kinh doanh đăng ký sản xuất, kinh doanh các sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm, vì sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua ở khu dân cư và bảo vệ các di tích lịch sử, cảnh quan, công trình phúc lợi ở địa phương.

Với mô hình điểm là tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, các khu dân cư cần chú trọng vào công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước, hương ước gắn với tiêu chí gia đình văn hóa, làng văn hóa; duy trì hoạt động của Đội tự quản  bảo vệ môi trường và vận động nhân dân tham gia vệ sinh từ nhà ra ngõ, các công trình công cộng; thực hiện tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt đưa ra các bãi rác tập trung để phân loại, xử lý. Đối với các gia đình, cơ sở sản xuất, chăn nuôi, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động để họ lắp đặt hầm biogas,...thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường. Các xã, thị trấn  tiếp tục duy trì hoạt động của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

                                                                                               Phan Hoa


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 317
Hôm qua: 40,343
Tất cả: 26,883,667