Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Công an quận Hoàn KiếmTổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023

22/05/2023 - 04:16 PM

Sáng ngày 19/5/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Văn Thức – Phó trưởng phòng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an thành phố Hà Nội; Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Quốc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Hà Mạnh Hùng - UVTV Quận ủy, Trưởng Công an quận cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND – UBND quận; lãnh đạo Ban Chỉ huy và Đội trưởng các Đội nghiệp vụ thuộc Công an quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội LHPN, Hội CCB, Đoàn Thanh niên, Trưởng Công an 18 phường và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Đ/c Đại tá Hà Mạnh Hùng - UVTV Quận ủy, Trưởng Công an quận khai mạc Hội nghị.
Sau phần khai mạc của đồng chí Đại tá Hà Mạnh Hùng - UVTV Quận ủy, Trưởng Công an quận, hội nghị được nghe đồng chí Thượng tá Vũ Văn Huế - Phó Trưởng Công an quận báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2013 - 2023.
Đ/c Thượng tá Vũ Văn Huế - Phó Trưởng Công an quận trình bày Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2013-2023.
Trong 10 năm qua thực hiện Chương trình số 09, lực lượng Công an quận cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò, hiệu quả trong quan hệ phối hợp hiệp đồng, gắn bó chặt chẽ trên các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và góp phần vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, qua đó đã vận động được Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng nhân rộng được nhiều mô hình, chuyên đề, điển hình tiên tiến, hoạt động có hiệu quả, phù hợp với tình hình đặc điểm từng địa bàn phường... Lực lượng Công an từ quận đến phường thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, chủ trương về công tác đảm bảo ANTT, đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp với các ngành, đoàn thể, người có uy tín trong tôn giáo... tuyên truyền, tổ chức vận động Nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng, chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Qua 02 ý kiến tham luận của Đội an ninh Công an quận và Công an phường Hàng Bài đã minh họa rõ nét về công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu HĐND các cấp; công tác tham mưu cho Đảng, UBND phường tổ chức các chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường trong việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp hết sức quan trọng, thiết thực của hệ thống MTTQ và lực lượng Công an từ quận đến cơ sở. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ, lực lượng Công an từ quận tới cơ sở quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của “Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS” (Ban Chỉ đạo 138), chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo nhằm phát huy các mặt tích cực, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ trong thực hiện phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, mô hình đã đăng ký. Đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả thực hiện Phong trào bằng việc đăng ký các chuyên đề, mô hình mới, thiết thực, phù hợp với từng phường, tổ dân phố, địa bàn; gắn kết chặt chẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố và Quận phát động.
Đ/c Vũ Đăng Định – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao tặng Giấy khen
tới các tập thể có thành tích xuất sắc.
Đ/c Nguyễn Quốc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao tặng giấy khen
tới các tập thể Ủy ban MTTQ phường xuất sắc.
Đ/c Nguyễn Quốc Hoàn – UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận trao tặng giấy khen
tới các cá nhân xuất sắc.
 
Tại hội nghị, 32 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2013 – 2023 được UBND quận Hoàn Kiếm biểu dương, khen thưởng.
                                                                                         Bích Ngọc
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020