Ảnh Lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt và triển khai chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2018

25/09/2018 - 10:07 AM
CÁC ALBUM ẢNH KHÁC
Bộ nhận diện Đại Hội 9
26 ảnh
182 lượt xem

Bộ nhận diện Đại Hội 9

Market Đại hội
3 ảnh
182 lượt xem

Market Đại hội

Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018