Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Tiếp nhận trên 11,3 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch

Chiều ngày 17/5/2021 , Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận tiền và hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thủ đô,

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(HNMO) - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23-5-2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". HNMO trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

(HNM) - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, triển khai kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) về việc đăng tải chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI trên truyền hình, báo chí, Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu chương trình hành động của 160 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xếp theo thứ tự đơn vị bầu cử và thứ tự A, B, C… tên người ứng cử).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ, đơn vị bầu cử số 5 HĐND Thành phố

Ngày 15-5, được sự ủy quyền của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận Tây Hồ với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 5.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ thăm và tặng quà xã Hiệp Thuận, làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch

Sáng 15/5/2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức trao hỗ trợ cho xã Hiệp Thuận đang phải thực hiện giãn cách toàn xã hội do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử số 4: Quận Hai Bà Trưng

Sáng 13/5, được sự ủy quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 4 - quận Hai Bà Trưng.

Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri huyện Phúc Thọ

Sáng 14/5/2021, tại hội trường UBND huyện Phúc Thọ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 28

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(HNMO) - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23-5-2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". HNMO trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

(HNM) - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, triển khai kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) về việc đăng tải chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI trên truyền hình, báo chí, Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu chương trình hành động của 160 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xếp theo thứ tự đơn vị bầu cử và thứ tự A, B, C… tên người ứng cử).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ, đơn vị bầu cử số 5 HĐND Thành phố

Ngày 15-5, được sự ủy quyền của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận Tây Hồ với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 5.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ thăm và tặng quà xã Hiệp Thuận, làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch

Sáng 15/5/2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức trao hỗ trợ cho xã Hiệp Thuận đang phải thực hiện giãn cách toàn xã hội do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử số 4: Quận Hai Bà Trưng

Sáng 13/5, được sự ủy quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 4 - quận Hai Bà Trưng.

Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri huyện Phúc Thọ

Sáng 14/5/2021, tại hội trường UBND huyện Phúc Thọ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 28

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

17/05/2021 - 10 lượt xem
(HNM) - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, triển khai kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) về việc đăng tải chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI trên truyền hình, báo chí, Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu chương trình hành động của 160 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xếp theo thứ tự đơn vị bầu cử và thứ tự A, B, C… tên người ứng cử).

Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 và những năm tiếp theo”

02/05/2021 - 32 lượt xem
Sáng 29/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 và những năm tiếp theo”.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

17/05/2021 - 5 lượt xem
(HNMO) - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23-5-2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". HNMO trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019