Năm 2018: Tạo điều kiện tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
23/07/2018 - 363 lượt xem
Tại Hội nghị Tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017, trọng tâm phối hợp năm 2018 vào chiều ngày 29/3, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chủ trì Hội nghị với Chủ tịch nước có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
Chi tiết
Biểu dương 70 điển hình tiên tiến là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp
23/07/2018 - 329 lượt xem
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-116/2018), ngày 1/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Ủy viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiêu biểu các cấp. 70 đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, điển hình tiêu biểu với nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận, đại diện cho cho 436.607 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được biểu dương tại Hội nghị.
Chi tiết
Cán bộ Mặt trận không ngừng chủ động, sáng tạo thực hiện các phong trào thi đua
23/07/2018 - 1.702 lượt xem
Ngày 1/6, Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến là Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng, thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, nhằm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương về những kết quả, cống hiến của các cụ, các vị đối với công tác Mặt trận trong suốt thời gian qua.
Chi tiết
Gương sáng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu
23/07/2018 - 545 lượt xem
Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ đó phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Họ là những cán bộ Mặt trận luôn sâu sát với cơ sở, là những điển hình mẫu mực có sức lan tỏa để cộng đồng noi theo. Đồng thời, khi phát hiện những điển hình như vậy, cần tổ chức khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ, động viên, tạo động lực để họ tiếp tục phát huy sức sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng.
Chi tiết
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”