Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”