CHỦ TỊCH UB MTTQ HÀ NỘI KIỂM TRA TẠI ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

28/05/2020 - 05:10 PM
CÁC VIDEO KHÁC
DANH MỤC VIDEO
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019