Tăng cường hoạt động đối ngoại, để Việt kiều hướng về quê hương, xây dựng đất nước

25/09/2018 - 08:40 AM
CÁC ALBUM ẢNH KHÁC
Bộ nhận diện Đại Hội 9
26 ảnh
2.061 lượt xem

Bộ nhận diện Đại Hội 9

Market Đại hội
3 ảnh
2.061 lượt xem

Market Đại hội

Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018