Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

26/11/2018 - 08:33 AM
CÁC ALBUM ẢNH KHÁC
Market Đại hội
3 ảnh
90 lượt xem

Market Đại hội

Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”