Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

05/06/2019 - 12:00 AM
Tối 29/5/2019, quận Hoàng Mai đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Tại Chương trình văn nghệ, đồng chí Phạm Ngọc Tiến – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khẳng định Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận đã được tổ chức trong 02 ngày 28 - 29/5/2019. Đại hội có sự tham dự 165 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận. Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả”, Đại hội đã có nhiều tham luận của các đại biểu bổ sung, minh họa cho nội dung của Báo cáo chính trị trình trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ IV.  Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024 và các nội dung theo chương trình của Đại hội đề ra. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ IV kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III đã đề ra và Chương trình thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần xây dựng quận giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.
 
                                                                     Nguyễn Thị Nhài

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 7.273 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018