Cụm thi đua Số 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổng kết phong trào thi đua năm 2020

Sáng ngày 27/11/2020, tại Trụ sở quận Tây Hồ, Cụm thi đua số 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020

Cụm Thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai trọng tâm công tác năm 2021.

Chiều ngày 26/11/2020, tại trụ sở Quận ủy - HĐND- UBND quận Đống Đa, Cụm thi đua số 1 - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai trọng tâm công tác năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Sáng ngày 26-11, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội làm việc với Quận Nam Từ Liêm về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020.

Hội nghị phản biện Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Bắc Từ Liêm năm 2021 và giai đoạn 05 năm 2021 -2025

Chiều ngày 25/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội Quận năm 2021 và giai đoạn 05 năm 2021 - 2025.

Huyện Đông Anh tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo đề án “Phát triển sự nghiệp Y tế huyện Đông Anh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”

Sáng ngày 26/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án “Phát triển sự nghiệp Y tế huyện Đông Anh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”.

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non của Thành phố Hà Nội

Sáng ngày 26/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội.

Mỹ Đức đối thoại lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân

Ngày 25/11/2020, tại Hội trường Huyện ủy - UBND huyện Mỹ Đức đã diễn ra hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Mỹ Đức với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2020.

Cụm Thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai trọng tâm công tác năm 2021.

Chiều ngày 26/11/2020, tại trụ sở Quận ủy - HĐND- UBND quận Đống Đa, Cụm thi đua số 1 - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai trọng tâm công tác năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Sáng ngày 26-11, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội làm việc với Quận Nam Từ Liêm về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020.

Hội nghị phản biện Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Bắc Từ Liêm năm 2021 và giai đoạn 05 năm 2021 -2025

Chiều ngày 25/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội Quận năm 2021 và giai đoạn 05 năm 2021 - 2025.

Huyện Đông Anh tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo đề án “Phát triển sự nghiệp Y tế huyện Đông Anh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”

Sáng ngày 26/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án “Phát triển sự nghiệp Y tế huyện Đông Anh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”.

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non của Thành phố Hà Nội

Sáng ngày 26/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội.

Mỹ Đức đối thoại lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân

Ngày 25/11/2020, tại Hội trường Huyện ủy - UBND huyện Mỹ Đức đã diễn ra hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Mỹ Đức với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2020.

Quận Nam Từ Liêm tập huấn công tác Mặt trận đợt 2 năm 2020

12/11/2020 - 10 lượt xem
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, từ ngày 10 đến ngày 12/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ MTTQ quận và cơ sở đợt 2/2020; bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2020 cho hơn 200 đồng chí là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019