Cụm thi đua số 3- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác Quý I, triển khai công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2021

26/03/2021 - 05:24 PM
Sáng ngày 26/03/2021, tại Huyện ủy Gia Lâm, Cụm thi đua số 3- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quý I, triển khai công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2021.
 Dự hội nghị có đồng chí Đàm Văn Huân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng đại diện các Ban và Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy Gia Lâm; lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam các huyện trong Cụm thi đua số 3 gồm: Gia Lâm, Mê Linh, Đông Anh, Thanh Trì, Sóc Sơn.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Thực hiện Chủ năm 2021 của MTTQ Thành phố “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”, Ủy ban MTTQ  các huyện trong Cụm thi đua số 3 đã chủ động xây dựng và triển khai các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhất là các văn bản thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Các huyện trong Cụm thi đua số 3 đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với 1.124 hội nghị cho 87.264 lượt người và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền 2.467 lượt về bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; nội dung tuyên truyền được triển khai đồng bộ, góp phần định hướng dư luận xã hội và phản ánh kịp thời thông tin hai chiều đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự đồng thuận trong Nhân dân.
MTTQ các huyện đã tổ chức tốt các hoạt động, sâu sát ở cơ sở và  chú trọng chăm lo đời sống Nhân dân với các hoạt động như trao 3.737 suất quà trị giá 1,4 tỷ đồng cho các đối tượng, hỗ trợ xây sửa nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo…
MTTQ các huyện trong Cụm thi đua số 3 đã phối hợp tổ chức tốt quy trình giới thiệu hiệp thương, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo đúng Luật Bầu cử; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể, các tổ chức thành viên, các ngành ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả hơn. Các đơn vị đã làm tốt công tác thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng, nhiệm vụ của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đang, xây dựng chính quyền. MTTQ các huyện đã giám sát, phối hợp giám sát 261 cuộc. 100% xã, thị trấn thuộc Cụm thi đua số 3 đã kiện toàn 952 thành viên Ban TTND, tổ chức được 271 vụ và kiên toàn 1.143 thành viên Ban GSĐTCCĐ, tổ chức 164 cuộc giám sát.
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đại diện lãnh đạo các Ban MTTQ Thành phố, đại diện MTTQ các Huyện trong Cụm đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, nêu lên một số khó khăn, vướng mắc của đơn vị và bổ sung một số nội dung, chỉ tiêu cụ thể, giải pháp của công tác Thi đua- khen thưởng mà các đơn vị cần xác định để triển khai đạt hiệu quả.
 
Đồng chí Đàm Văn Huân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu kết luận Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đạt được trong quý I năm 2020; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện hiệu quả trong thời gian tới là cần tập trung cao đô đè thực hiện tốt các nội dung của cuộc bầu cử  như việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND, tổ chức tốt Hội nghị Hiệp thương lần 3, công tác vận động bầu cử, công tác tập huấn. Đồng chí cũng đề nghị MTTQ các huyện trong Cụm thi đua số 3 cần chủ động, đổi mới trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; xây dựng các mô hình tiêu biểu để đánh giá hiệu quả và triển khai nhân rộng./.
Vân Thư

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020