Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

15/04/2019 - 05:59 PM
Hai ngày 11 và 12/4, tại Hội trường Huyện ủy đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Anh Quân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND – UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện cùng  179  đại biểu chính thức đến từ 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 có chủ đề: Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp huyện Gia Lâm trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2014 – 2019, đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bẩu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Theo đó, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tôn giáo.
Ủy ban MTTQ huyện đón nhận Huân chương lao động hạng II.
MTTQ các cấp đã phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức phát động nhiều phong trào, cuộc vận động có chiều sâu thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", “Vì người nghèo”, tăng cường tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt chính sách tôn giáo, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chức năng giám sát và phản biện xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì (lần 2); 02 cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND thành phố; 02 Bằng khen Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 01 Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và xã hội; 03 Bằng khen của UBND TP Hà Nội; 01 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp TP; 08 Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các sở ngành TP, Huyện ủy, UBND huyện.
Đại hội đã thảo luận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 08 chỉ tiêu chủ yếu, 03 khâu đột phá, 04 nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Bí thư huyện ủy Nguyễn Huy Việt trao tặng Đại hội bức trường của BCH Đảng bộ huyện.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; đồng chí Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới trong công tác Mặt trận của huyện Gia Lâm nhiệm kỳ qua. Những kết quả trên đã góp phần hoàn thành các chương trình công tác Mặt trận của Thủ đô, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện trong 5 năm qua. Các đồng chí lãnh đạo mong muốn ngày sau Đại hội, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tập trung khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém được chỉ ra tại Đại hội để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, các đồng chí lãnh đạo đề nghị Mặt trận các cấp huyện Gia Lâm luôn bám sát các chương trình công tác của Huyện ủy – UBND huyện, luôn gần dân, sát dân để đưa ra các chonwg trình công tác sát thực. Trong đó, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Gia Lâm cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ; cần phải xây dựng tổ chức Mặt trận theo hướng thực chất đồng thời phải là hình ảnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các giai cấp, các tôn giáo; tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì phát động.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mang dòng chữ: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới – Trách nhiệm và hiệu quả”.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm lần thứ XXI đã hiệp thương bầu 63 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI đã họp hội nghị lầm thứ Nhất hiệp thương cử các chức danh theo quy định; đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm k
ỳ 2019 – 2024. Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đã thành công tốt đẹp./.
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 3.424 lượt xem

Mặt trận là Dân

20/09/2019 - 4.490 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018