Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp

19/05/2019 - 09:05 AM
Trong hai ngày 17-18/5/2019, MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Trưởng, Phó các ban chuyên môn Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Phạm Hải Hoa - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn và 189 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức, các tầng lớp Nhân dân, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu
Với  Chủ đề Dân  chủ - Đoàn kết – Đổi mới và Hiệu quả, Đại hội đã tiến hành các nội dung; Báo cáo chính trị, tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVII, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP khóa XVII, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa XVIII và đóng góp sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Với nhiều ý kiến tham luận bằng văn bản và 05 ý kiến tham luận của đại diện UBND huyện, các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện huyện Phú Xuyên đã phát huy vai trò của MTTQ tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chương trình công tác của Huyện uỷ; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, khu dân cư làm trọng tâm để tổ chức các hoạt động; chăm lo củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban công tác Mặt trận góp phần  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của huyện, củng cố lòng tin của Nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước.
Kết quả 5 năm qua tình hình kinh tế xã hội phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế  tăng từ 6,5 đến 7%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước nay đã đạt 40 triệu người/ năm; tốc độ giảm hộ nghèo mạnh, từ năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo là 6,2% đến năm  2019 hộ nghèo chỉ còn 3,4%; thực hiện nông thôn mới đã có 20/26 đạt chuẩn nông thôn mới. Chất lượng các danh hiệu văn hoá nâng cao, hàng năm tỷ lệ gia đình văn hoá đạt từ 90 đến 93% ; Công tác chăm lo cho người nghèo được MTTQ từ huyện đến xã quan tâm. Trong 5 năm, đã vận động được trên 12 tỷ  đồng; hỗ trợ xây, sửa nhà xuống cấp cho 343 hộ nghèo trị giá trên 5 tỷ đồng,  hỗ trợ giống vốn sản xuất, tặng quà hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán,  ngày hội Đại đoàn kết và tặng quà,  giúp học sinh nghèo học tập với số tiền trên 7,2  tỷ đồng; vận động nhân dân hiến 6.558 m2 đất; đóng góp trên 224 tỷ đồng và 45 nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới. Thực hiện “Tang văn minh tiến bộ’ và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng; tỷ lệ hoả táng hàng năm đều đạt từ  30,6 % năm 2014, đến năm 2018 đạt 37,6%; hàng năm phối hợp tổ chức Hội chợ Xuân, vinh danh làng nghề truyền thống ở trung tâm huyện ; tổ chức 32 hội chợ làng Việt ở các xã, thị trấn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đưa 170 chuyến hàng Việt về các khu dân cư , vùng xa trung tâm; MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức 161 hội nghị đối thoại; 170 hội nghị phản biện; phối hợp với HĐND, UBND, các đơn vị giám sát 202 cuộc.
Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bám sát chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Huyện ủy, trong nhiệm kỳ tới MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện xác định: Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố và mở rộng tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, tập hợp ngày càng rộng rãi các tầng lớp nhân dân; phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội bền vững trên địa bàn huyệnn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa , xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng huyện Phú Xuyên giàu đẹp. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam Việt Nam Phú Xuyên đã đề ra 09 chỉ tiêu, 05 chương trình hành động, và những nhiệm vụ trọng tâm công tác.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và đồng chí  Phạm Hải Hoa – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện: các đồng chí đã ghi nhận các thành tích đạt được; đánh giá MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền vận động Nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, hưởng ứng, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của TP của Huyện ủy, HĐND, UBND góp phần làm nên những thành tích đáng tự hào của huyện Phú Xuyên trong 5 năm qua.

 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch uỷ ban MTTQ Thành phố phát biểu tại Đại hội
Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp mọi tầng lớp Nhân dân bảo đảm sự thống nhất cao tư tưởng, hành động, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. MTTQ làm nòng cốt trong các cuộc vận động thi đua yêu nước, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể tích cực đóng góp trí tuệ phát triển kinh tế xã hội và nêu cao tính cộng đồng, nhân ái giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống. Làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng, các cơ quan chính quyền, tích cực tham gia chống tham nhũng, quan liêu lãng phí. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực và hiệu quả, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, coi trọng việc nhân rộng các mô hình điểm, cá nhân điển hình tiên tiến
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019-2024 với 63 thành viên. Tại hội nghị lần thứ Nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã nhất trí hiệp thương cử  05 ông bà là Uỷ viên Ban Thường trực, ông  Nguyễn Mạnh Huy – UVTV Huyenẹ ủy, Bí thư Đảng uỷ xã Phượng Dực làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, ông Trần Huy Nam và ông Nguyễn Văn Bằng làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019-2024 . Đại hội hiệp thương cử 4 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhim kỳ 2019 -2024/.
 
 
Các Ông Bà Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội
 
Nguyễn Duy Thanh

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 7.273 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018