Đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã

20/02/2019 - 10:03 AM
Sáng 19/02, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Kim Hoàng – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Ngọc Việt – Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Đại diện lãnh đạo một số tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã cùng Ban Thường trực, cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam, năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Thông tri số 15-TT/TU ngày 10/4/2018 về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, xây dựng và ban hành các văn bản để triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP đã chỉ đạo tổ chức xong Đại hội điểm cấp xã, đạt tiến độ và yêu cầu so với kế hoạch đề ra. Sau khi tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, TP đã tiến hành rút kinh nghiệm và triển khai tổ chức đồng loạt tại các đơn vị.
 
Đến nay đã có 13 đơn vị quận, huyện tổ chức xong Đại hội cấp xã; với 434/584 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành Đại hội, đạt tỷ lệ 74,3%. Trong quý I/2019, toàn TP sẽ tổ chức xong Đại hội cấp xã để triển khai Đại hội cấp huyện vào đầu quý II/2019. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lựa chọn 2 đơn vị tiến hành Đại hội điểm cấp huyện là Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy (dự kiến tiến hành Đại hội vào tháng 3/2019) và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì (dự kiến tiến hành Đại hội vào tháng 4/2019). Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội được đặc biệt quan tâm để góp phần nâng cao trình độ, năng lực hoạt động bộ máy MTTQ Việt Nam ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hầu hết Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ mới đều là Ủy viên Thường vụ hoặc tham gia cấp ủy địa phương và trong độ tuổi lao động.
Tại hội nghị, các Đại biểu đã trao đổi những kết quả trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội cấp xã, tuy nhiên, các ý kiến cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị Đại hội các cấp. 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Anh Tuấn yêu cầu các các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Đồng chí đề nghị việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải thực hiện đúng theo Chỉ thị 17 của Ban Bí thư và Thông tri 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Mặt trận các cấp cần quan tâm, chú trọng công tác cán bộ, công tác tư tưởng, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Điều lệ của MTTQ Việt Nam và hướng dẫn của MTTQ cấp trên. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần xây dựng dựa trên căn cứ tình hình cụ thể của Mặt trận cấp tổ chức Đại hội và của địa phương, cần đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được, phân tích, làm rõ thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng lưu ý Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân./.
Thu Thủy

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”