Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm việc tại huyện Ứng Hòa về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

12/08/2021 - 08:29 PM
Thực hiện Công văn số 1287 ngày 06/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổ chức giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19, sáng ngày 12/8/2021, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội có buổi làm việc tại huyện Ứng Hòa về công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. Đoàn giám sát thành phố bao gồm các đồng chí: Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Phạm Ngọc Quỳnh, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Phạm Ngọc Thảo, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các đồng chí trong Ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;   Ở huyện có các đồng chí: Ngô Tiến Hoàng, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Cao Mạnh Đồng, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phạm Thúy Hòa, HUV, Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội huyện, Lê Thị Minh Ngát, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Đồng chí Phạm Thúy Hòa, HUV, Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện thông qua bản báo cáo tại Hội nghị
 
Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Phạm Thúy Hòa, HUV, Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội huyện đã tóm tắt kết quả triển khai Quyết định số 3642 ngày 21/7/2021 của UBND thành phố về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn huyện. Huyện Ứng Hòa là huyện phía nam thành phố Hà Nội, bao gồm 28 xã và 01 thị trấn với 140 thôn và 05 tổ dân phố, với tổng số dân 213.369 người. UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các xã, thị trấn triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. Các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng, Quyết định 3642 của UBND thành phố và các văn bản hướng dẫn triển khai thông qua loa phát thanh, bảng tin tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Các doanh nghiêp đóng trên địa bàn được gửi các văn bản hướng dẫn thực hiện qua thư điện tử, đồng thời thông báo địa chỉ tiếp nhận hồ sơ để liên hệ, cấp phát tờ rơi và dán thông báo công khai tại các điểm giao dịch để doanh nghiệp và người dân biết.
Từ huyện đến cơ sở đều thành lập Hội đồng thẩm định xét duyệt, cấp xã tổ chức họp xét duyệt hồ sơ, niêm yết công khai, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ báo cáo UBND huyện. Cấp huyện thẩm định, quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Sau khi UBND huyện ban hành Quyết định, UBND xã cấp hỗ trợ cho người lao động theo quy định. Tính đến ngày 11/8/2021, 02 xã Hòa Xá và Hòa Lâm đã tổ chức chi trả cho 46 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm với tổng kinh phí 69 triệu đồng. 03 xã Vạn Thái, Tảo Dương Văn, Đội Bình đang thực hiện niêm yết danh sách công khai, các đơn vị khác đang tiếp nhận hồ sơ, dự kiến đến ngày 20/8/2021 cơ bản các đơn vị đề xuất hỗ trợ xong đợt 1. Toàn huyện thực hiện giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 270 doanh nghiệp với 4.260 người lao động với số tiền 101.764.653 đồng.
Tại hội nghị đồng chí Cao Mạnh Đồng, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo tóm tắt công tác giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19.  Từ việc xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập 03 Đoàn giám sát thực hiện Kế hoạch 177 của UBND huyện, công văn hướng dẫn đến chi tiết đến các xã, thị trấn để thực hiện. MTTQ huyện tham gia vào tổ thẩm định và xét duyệt để giám sát việc xét duyệt hồ sơ hồ sơ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, việc hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách. Song song đó, MTTQ huyện hướng dẫn các tổ chức thành viên, các xã, thị trấn tích cực công tác tuyên truyền về Nghị quyết 68 của Chính phủ theo nhiều hình thức đa dạng, phổ biến chính sách hỗ trợ để người lao động và người sử dụng lao động dễ hiểu, dễ thực hiện và giám sát được việc triển khai thực hiện.…Đồng thời tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, hội viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.
Đồng chí Đàm Văn Huân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố  phát biểu kết luận Hội nghị
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn đã đánh giá và ghi nhận sự vào cuộc cấp ủy chính quyền trong công tác hỗ trợ theo Nghị quyết 68, công tác chuẩn bị cho buổi giám sát tương đối tốt mặc dù Đoàn về sớm hơn kế hoạch, đồng thời đồng chí đề nghị huyện tập trung vào những vấn đề sau: Nâng cao công tác tuyên truyền, động viên nhân dân yên tâm, ổn định tình hình địa phương; Chăm lo đời sống nhân dân, việc giải quyết chính sách hỗ trợ tuy còn chậm nhưng có ảnh hưởng đến cuộc sống người dân hay không, chỉ rõ đơn vị làm chậm; Trong báo cáo nên bổ sung thêm những công việc trong thời gian tới cần chú trọng, cần có số liệu cụ thể số lượng đối tượng cần hỗ trợ để thành phố cân đối được nguồn hỗ trợ . Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cần kiến nghị, đề xuất cụ thể hơn. Trong thời gian tới, huyện Ứng Hòa cần đẩy nhanh công tác hỗ trợ, đảm bảo các đối tượng được hỗ trợ đúng, kịp thời, công khai, minh bạch và công bằng./.
Nghiêm Hòa
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020