Đông Anh tổng kết Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018

06/12/2018 - 05:22 PM
Sáng ngày 03/12/2018, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018 và rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm MTTQ xã Đông Hội nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn văn Chức – UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Đỗ Ngọc Bích – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
Toàn cảnh hội nghị 
Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hoa – HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018. Theo đó, Ngày hội được diễn ra từ ngày 03/11 đến ngày 18/11/2018 tại 195 khu dân cư với 30.532 đại biểu đại diện các hộ gia đình tham dự và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang tham gia công tác tại cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, theo đó đơn vị tổ chức đầu tiên vào ngày 03/11/2018 là thôn Đoài xã Kim Nỗ, 18 khu dân cư tổ chức kết thúc vào ngày 18/11/2018. Ngày hội được tổ chức 03 phần, trong đó 189/195 KDC tổ chức cả phần lễ và phần hội đạt 97%, 31/195 khu dân cư tổ chức bữa cơm đoàn kết. Đồng thời, đánh giá kết quả công tác tổ chức Đại hội điểm Đại hội MTTQ Việt Nam xã Đông Hội nhiệm kỳ 2019-2024.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chức đánh giá cao kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn huyện. Về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần tập trung cho việc xây dựng báo cáo chính trị; tập trung rà soát Ủy viên Ủy ban, chú ý tỉ lệ người ngoài Đảng đảm bảo đúng yêu cầu; quan tâm đến công tác tuyên truyền trước trong và sau Đại hội, công tác trang trí Đại hội….
 
  Lưu Thoa – MTTQ huyện Đông Anh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”