Gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số

07/01/2020 - 02:35 PM

 Ngày 7-1-2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt 128 đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì buổi gặp.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số Thủ đô khẳng định sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp, ngành phát động.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội là nơi tập trung đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, các chức sắc, người dân tộc tiêu tiểu trong cả nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trân trọng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu và người Hoa trên địa bàn thời gian qua.

Nhiệm vụ thời gian tới đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đội ngũ cán bộ Mặt trận Thủ đô cần nỗ lực quyết tâm đổi mới, sáng tạo, kết nối chặt chẽ hơn với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tăng cường sự đồng thuận xã hội... Các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động...

Các tin tức khác

Biết sợ nhưng đừng hoang mang

31/01/2020 - 6.888 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019