Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2021

22/01/2021 - 07:44 PM
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; ngày 22/01, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Đảng ủy cơ quan; cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố năm 2020, định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác quản lý tài chính cơ quan; Báo cáo công tác tài chính công đoàn; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan.
Thông qua các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong công tác tham mưu, giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố và cơ quan phát động. Công đoàn cơ quan đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng được đảm bảo, mọi chế độ, chính sách của người lao động được dân chủ, công khai, minh bạch, cơ sở vật chất từng bước được nâng cấp. Với những thành tích đó, Công đoàn cơ quan đã tham gia góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, xây dựng Đảng ủy cơ quan trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa. Kết quả năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được Huân chương Lao động Hạng 3, Cờ thi đua xuất sắc do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2020 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh: Cùng với sự quyết tâm cao của tập thể CBCC, NV cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã khắc phục mọi khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2020, góp phần tích cực vào thành tích chung của Ủy ban MTTQ TP. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế. Sang năm 2021, với tinh thần trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề công tác năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP: “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô” tiếp tục phát huy khả năng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trước mặt phục vụ tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ký kết giao ước thi đua giữa các Tổ công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
   Hội nghị cũng đã phát động, ký kết Giao ước thi đua năm 2021 giữa các Tổ công đoàn cơ quan. Hội nghị đã biểu quyết và thống nhất 100% các chỉ tiêu Nghị quyết mà Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 đã đề ra. Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan kêu gọi toàn thể công chức và người lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đưa phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngày càng đạt hiệu quả cao nhất.
Tại hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động năm 2020.
 
                                                                                                                                Ngọc Mai

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019