HỘI NGHỊ THỐNG NHẤT NỘI DUNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI NĂM 2021

14/01/2021 - 06:38 PM
Nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Sáng ngày 14/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thống nhất nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND Thành phố, lãnh đạo Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố; đại diện lãnh đạo 5 tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020 và thảo luận nội dung kế hoạch năm 2021. Hội nghị có 12 ý kiến phát biểu, đa số ý kiến đánh giá mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng năm 2020 có sự đổi mới mạnh mẽ và có tiến bộ rõ rệt trong công tác giám sát và phản biện xã hội (số lượng giám sát và PBXH tăng, chất lượng cao hơn). Năm 2021, diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội rất nặng nề, nhất là công tác hiệp thương và các quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Do đó các ý kiến đều thống nhất đề nghị Mặt trận chủ trì, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phối hợp thực hiện tốt việc giám sát công tác bầu cử. Bên cạnh đó, quan tâm giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc, những vấn đề Nhân dân quan tâm, đồng thời  lựa chọn các vấn đề, nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân để tiến hành giám sát và phản biện xã hội.
 
Đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến đã phản ánh một cách toàn diện và đề cập sâu sắc đến các vấn đề trọng tâm trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Đồng chí đề nghị Ban Dân chủ - Pháp luật tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện kế hoạch trình Ban Thường trực ban hành để triển khai thực hiện.
Lê Hương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019