Hội nghị thông qua quy chế hoạt động của Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật và Ban tư vấn Văn hóa – Xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy

11/06/2019 - 10:14 PM
Căn cứ Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam (khóa VIII); Căn cứ Hướng dẫn số 94/HD-MTTW-BTT ngày 30/11/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Nghị quyết Đại hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngày 15/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã ban hành 2 quyết định về việc thành lập Ban Tư vấn Văn hóa - Xã hội và  Ban Tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Sáng nay, ngày 11/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị giao ban và thảo luận vào dự thảo Quy chế hoạt động của 2 Ban.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và các thành viên 02 Ban tư vấn.
 
Đ/c Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình và cho rằng việc Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận thành lập các Ban tư vấn để đóng góp vào các quyết sách của UBND TP, UBND quận là một việc rất cần thiết và quan trọng. Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo quy chế hoạt động các Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đồng thời đóng góp bổ sung thêm về quyền hạn của các Ban tư vấn, mối quan hệ các thành viên Ban tư vấn với MTTQ Việt Nam các phường; đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận định kỳ giao ban, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động các ban theo từng quý trong năm...
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Nguyễn Thị Thanh trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu dự hội nghị tham gia vào dự thảo để chỉnh sửa, bổ sung trước khi ban hành quy chế chính thức. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Ban tư vấn là tổ chức không chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và hoạt động theo các nhóm chuyên đề. Thời gian tới đây, sau khi  ban hành quy chế hoạt động chính thức, thành viên 2 Ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được nêu trong Quy chế để thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các hội nghị chuyên đề do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức. Qua đó, nhằm nâng cao vai trò của MTTQ trong sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
                                                                     Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019