HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2021 CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ỨNG HÒA

23/01/2021 - 02:34 PM
Ngày 22/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác Mặt trận và công tác thi đua năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 29 đồng chí là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021; MTTQ các xã, thị trấn phối hợp UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân ở địa phương xong trước 15/3/2021; Triển khai nhiệm vụ MTTQ các cấp tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác TTND và GSĐTCCĐ năm 2021; Tiếp tục vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương”.
Hội nghị đã nghe các xã, thị trấn báo cáo tình hình hoạt động từ đầu năm như việc xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân; Công tác chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 cho hộ nghèo, cận nghèo hoặc các hộ đặc biệt khó khăn và tình hình an ninh trật tự, dư luận xã hội tại địa phương thời điểm trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII .
Ghi nhận và biểu dương kết quả của MTTQ các xã, thị trấn đã đạt được, Đồng chí Cao Mạnh Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiến hành đồng bộ các nội dung công tác mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật MTTQ Việt Nam ngay từ đầu năm 2021, trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục nâng cao hoạt động trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đi sâu vào những vấn đề nhân dân quan tâm, những vấn đề tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là Cuộc vận động đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Tại hội nghị, Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa đã trao tặng 1 Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 17 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020.
Hòa Nghiêm - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019