Huyện Ba Vì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024

11/10/2018 - 05:58 PM
Sáng 9/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức tại xã Sơn Đà. Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Huy Hiền - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 31 xã, thị trấn.
Hội nghị thống nhất đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức tại Đại hội điểm tại xã Sơn Đà đảm bảo đúng hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về quy trình các bước tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Đoàn Chủ tịch nên giảm từ 5 xuống còn 3 đồng chí; phần điều hành hội nghị lần thứ nhất cần ngắn gọn hơn; cần bám sát kịch bản để điều hành Đại hội; các ý kiến tham luận nên điều chỉnh cho phù hợp theo đúng nội dung của từng buổi Đại hội.
Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội của đơn vị mình, đồng thời trao đổi và nêu một số những khó khăn của địa phương như: Công tác nhân sự Đại hội, đặc biệt đối với các xã có Đảng bộ bộ phận cần chờ sự chỉ đạo hướng dẫn của Huyện ủy để có sự thống nhất chung. Về kinh phí một số xã đã được phân bổ cho Đại hội còn ít.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Huy Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh để công tác tổ chức Đại hội đạt được kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cần tập trung làm tốt một số nội dung như: Chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Thường trực; Đề án nhân sự Đại hội; hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận kiện toàn bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; tổ chức hội nghị công tác Mặt trận; họp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trước Đại hội khoảng 10 – 15 ngày để báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội, thông báo thời gian tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên ủy ban, đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Ban Thuờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới, căn cứ vào đó làm tờ trình báo cáo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác nhân sự.
                                                                         Phan Hoa
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”