Huyện Sóc Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

16/05/2019 - 01:44 PM
Trong 2 ngày, 14-15/05/2019 tại Hội trường UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-202.
Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Trưởng, Phó các ban chuyên môn Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Phạm Xuân Phương -TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Quang Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phạm Văn Minh- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND - UBND, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn qua các thời kỳ;  Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND - UBND 26 xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận thuộc cụm thi đua số 3 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và 179 đại biểu chính thức, đại diện cho các tổ chức, các tầng lớp nhân dân, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu… đã được hiệp thương cử tại Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; các tổ chức đoàn thể, đơn vị được phân bổ.
Trong 5 năm qua, hệ thống MTTQ trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước;  Phối hợp, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quỹ “Vì người nghèo” với trị giá 6.054.058.816đ huyện cũng đã chăm lo cho 360 lượt người chính sách bằng các hoạt động thiết thực trị giá 10.930 triệu đồng; quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận đối với dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, các đề án của UBND ngày càng hiệu quả; Công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở.
Từ năm 2014-2019, trung bình toàn huyện đã có hơn 89% đạt gia đình văn hóa, 168 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa. Xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản như mô hình “Khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp” tại 20 xã, thị trấn; Phối hợp triển khai xây dựng mô hình tự quản về “ Chùa, Xứ họ đọa an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp” triển đến 60 cơ sở thờ tự và 17 họ giáo trên địa bàn huyện.
Thực hiện Chương trình số 02-CT/TU ngày 29/08/2011 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015” nhân dân trên toàn huyện đã tự nguyện đóng góp công sức, hiện vật, hiến đất, công trình... của gia đình để cùng bê tông hóa, xây mới, nâng cấp, sửa chữa 494.75 km đường giao thông và kênh mương theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đóng góp 142.545 triệu đồng, hiến 23.944m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp 63.800 ngày công với trị giá 14.310 triệu đồng; tham gia dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp 10.247ha, đã giảm từ bình quân 10 thửa/hộ xuống còn 2.5 thửa/hộ.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và đồng chí Phạm Xuân Phương- TUV- Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ 2019-2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức phối hợp thống nhất hành động giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; thực hiện tốt quy chế giám sát, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; ưu tiên chăm lo hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở xã và khu dân cư; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Đ/c Bùi Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội

Hình ảnh đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng Đại hội
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả, Đại hội đã hiệp thương cử 61 ông, bà vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới và cử 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới đã hiệp thương cử đồng chí Vương Nguyên Minh tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, đồng chí Trương Văn Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ra mắt tại Đại hội
Có thể nói Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đã được chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và có chất lượng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự hưởng ứng của các tổ chức thành viên, sự quan tâm tích cực tham gia phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân huyện đó là những nhân tố quan trọng đem đến thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam huyện và góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ của huyện Sóc Sơn trong năm 2019./.
Nguyễn Thu Hà- MTTQ huyện Sóc Sơn

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 7.273 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018