Huyện Thanh Trì phối hợp giám sát việc thực hiện các Quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và thực hiện kết luận sau thanh tra.

24/09/2019 - 05:51 PM
Thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì năm 2019, từ ngày 18/9 đến 23/9/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phối hợp với phòng Thanh tra nhà nước huyện do đồng chí Lã Văn Huy – HUV, Chánh thanh tra nhà nước huyện làm Trưởng đoàn.
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn luôn quan tâm và chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của nhân dân, luôn coi công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng để giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, bên cạnh đó luôn đề cao công tác của các tổ hòa giải, của các Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở, vì làm tốt công tác hòa giải, công tác thanh tra tại cơ sở thì sẽ giữ được mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, không phát sinh mâu thuẫn dẫn đến kiến nghị, tố cáo khiếu nại và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Qua các buổi giám sát, tại 3 đơn vị nhận thấy trên 80% các vụ việc mâu thuẫn trên địa bàn đã tổ chức hòa giải thành, việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư đảm bảo đúng thời gian qui định, không để đơn thư tồn đọng kéo dài, số lượng đơn thư so với các năm giảm nhiều.
Đoàn giám sát tại xã Tứ hiệp
Với mục đích thông qua giám sát nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, làm rõ những thuận lợi khó khăn, tồn tại hạn chế, chỉ ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đề xuất kiến nghị, giải pháp khắc phục của từng đơn vị. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác tiếp công dân như: Việc ghi nhật ký sổ tiếp công dân cần cụ thể, chi tiết và có chữ ký của người trực tiếp công dân theo lịch phân công; công tác phân loại, xử lý đơn và tham mưu lãnh đạo giải quyết của cán bộ chuyên môn trong xác minh vụ việc phức tạp và các hội nghị đối thoại với công dân để lãm rõ nội dung sau xác minh cần cụ thể và tập trung một đầu mối tổng hợp đôn đốc, xử lý đơn.
Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến đề xuất của các đại biểu trong nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn và đề nghị lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong thời gian tiếp theo nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo qui định của Luật, nhất là việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, các kết luận sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật, phát huy vai trò của các Ban công tác Mặt trận, các tổ hòa giải và Ban Thanh tra nhân dân để kịp thời giải quyết các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng kiến nghị đông người vượt cấp. Đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật; đặc biệt chú trọng các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao chất lượng và hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân theo đúng qui định của pháp luật. Kịp thời xử lý nghiêm những người lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội./.
Nguyễn Thị Thắm – MTTQ huyện Thanh Trì
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018