Huyện Thanh Trì tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024

24/10/2018 - 07:41 AM
Sáng ngày 22/10/2018, tại hội trường UBND xã Duyên Hà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.
Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thu Thủy – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Thị Thắm – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Nhân dân xã Duyên Hà.
Với mục tiêu hướng về cơ sở và tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động; sự đồng thuận xã hội để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua đó cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, gắn với việc phát động các phong trào thi đua, thông qua những công trình, việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.
Toàn cảnh hội nghị
Với nội dung tuyên truyền về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ Đại hội, kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ qua và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024. Theo kế hoạch, trong thời gian tiếp theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì sẽ tổ chức các hội nghị tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 tại 100% các xã, thị trấn./.
Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện Thanh Trì

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”