Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng công tác MTTQ năm 2021

20/10/2021 - 03:40 PM
Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/QU ngày 28/01/2021 của Quận ủy Long Biên về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2021. Ngày 19/10/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với Trung tâm chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc năm 2021
Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Vẻ - Nguyên PTrưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại y ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; đồng chí Lê Công Thành – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận.
Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng ban công tác mặt trận phưng Việt Hưng; tại điểm cầu 13 phường có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban công tác Mặt trận các phưng, tổng số có 265 đại biểu tham dự.
 
Đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội báo cáo viên tại hội nghị
Buổi sáng đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trình bày chuyên đề các quy định chung về giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021; Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021; giám sát, nhận xét của ban công tác Mặt trận đối với Đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vẻ - Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ VN báo cáo viên tại hội nghị
Buổi chiều đồng chí Nguyễn Văn Vẻ trao đổi chuyên đề đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.
Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, công tác tuyên truyền, năm bắt dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở; nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội, tiếp công dân, đặc biệt là giám sát, nhận xét của ban công tác Mặt trận đối với Đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú./.
Ngô Thanh Xuân
                                                               
 
 
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020