MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

17/03/2021 - 03:25 PM
Sáng ngày 15/3/2021 HĐND huyện Thanh Oai khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 19 kỳ họp chuyên đề. Dự kỳ họp có các ông, bà đại diện lãnh đạo các ban HĐND Thành phố; ông Nguyễn Nguyên Hùng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; ông Bùi Văn Sáng – Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các ông bà đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành của huyện và các xã, thị trấn.
Kỳ họp thứ 19 kỳ họp chuyên đề tập trung vào những nội dung đề ra phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Oai giai đoạn 2021-2025; đề án tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất ao hồ, đất bãi bồi ven sông, đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND xã quản lý trên địa bàn huyện Thanh Oai giai đoạn 2021 – 2026 và những năm tiếp theo. 
 
 Toàn cảnh hội nghị
Tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Văn Thùy – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham gia các nội dung xây dựng chính quyền như:
MTTQ phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân. Thông qua hệ thống tổ chức rộng rãi của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở, thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện, đồng thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề được nhiều cử tri, Nhân dân quan tâm. Từ những phản ánh, kiến nghị của Mặt trận, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
MTTQ huyện phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân; tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, giải quyết. Qua đó đã phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, ngày càng củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp. Trong nhiệm kỳ qua, công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, là hoạt động trọng tâm của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện, bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ghi nhận.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 125 cuộc giám sát độc lập. Nội dung giám được quan tâm lựa chọn, tập trung vào các lĩnh vực, các vấn đề đông đảo người dân quan tâm như: Việc thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách giảm nghèo; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc quản lý, thu, chi các khoản thu xã hội hóa ở các trường học; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19... Sau giám sát đã chỉ rõ những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, những tồn tại, hạn chế và kiến nghị nội dung cụ thể với cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, lợi ích của Nhà nước. Các kiến nghị sau giám sát cơ bản đã được UBND huyện, các xã, thị trấn có trách nhiệm tiếp thu, thực hiện.
Để thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền trong thời gian tới Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, thiết thực, hiệu quả; vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực, chủ động phản ánh, góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, vận động Nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trọng sạch, vững mạnh.
                                                                                       Ủy ban MTTQ VN huyện Thanh Oai
         

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019